Over ons

CMN is opgericht om organisatorische en financiële expertise te bundelen op het gebied van de exploitatie van vastgoed. In de praktijk zien we dat overheden, woningcorporaties en beheerstichtingen worstelen met de exploitatie van multifunctionele accommodaties of monumentale objecten. Het idee ontstond om deze organisaties met onze expertise op dit terrein te adiverseren en te ontzorgen. Daarbij komt dat de terugtrekkende beweging van de overheid dwingt tot een andere visie op de sector cultuur en welzijn.

CMN is overtuigd van haar kracht om creatieve en verantwoorde oplossingen te realiseren in het belang van opdrachtgevers en gebruikers. 
Daarbij tracht CMN zoveel als mogelijk win-win situaties te creëren in overleg.

CMN wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft de als kernwaarden:
- Samenwerken en partijen verbinden
- Transparant zakendoen en afspraken nakomen
- Ambities op maatschappelijk verantwoorde wijze
 realiseren
- Centraal organiseren, lokaal handelen