Maatschappelijk vastgoed

De ruimtelijke ontwikkeling van een gebied behelst vaak ook het ontwerp en de bouw van multifunctionele gebouwen. Gebouwen die zijn ontworpen met het oog op het realiseren van meerdere (beleids)doelstellingen, zoals het samenbrengen van ondersteunende en versterkende activiteiten. Men kan daarbij onder andere denken aan combinaties van functies: scholen, verschillende vormen van opvang, wijkcentra, bibliotheek- en sportvoorzieningen. In feite intensiever en meer kostenefficiënt gebruik van accommodaties.