Interim management

Het beheer en exploitatie van een multifunctionele ruimte is geen eenvoudige zaak. Hoe vaak komen we accommodaties tegen die leeg staan of niet intensief worden gebruikt. Het lijkt wel alsof sommige beheerders liever niet hebben dat ruimtes worden gebruikt. De dood in de pot voor het rendabel laten functioneren van accommodaties die juist gebouwd zijn om te gebruiken. Laat staan dat de gebouwen de beoogde functie vervullen in de maatschappij.

Op diverse terreinen in het management kan CMN oplossingen bieden. De expertise van de interim managers heeft betrekking op de horeca-exploitaties en sociaal-culturele accommodaties. Of het nu gaat op een eerste ingebruikname of een noodzakelijke reorganisatie. CMN zorgt er voor dat de multifunctionele ruimtes gaan leven en gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Daarbij zullen ook analyses worden gemaakt omtrent de verwachten kosten en rendement.

CMN gelooft erin dat interimoplossingen slechts van tijdelijke aard moeten zijn. Interim managment van een half jaar of langer is in veel gevallen geen interim management. Het is de intentie van CMN dan ook om het interim management zodanig in te richten dat na verloop van tijd de taken kunnen worden overgedragen.