Beheer en exploitatie

Opdrachtgevers kunnen verschillende doelstellingen hebben om het beheer en/of exploitatie uit te besteden aan derden. Vandaar dat CMN wil en kan inspelen op verschillende verzoeken van opdrachtgevers om het beheer en de exploitatie van vastgoed in te richten. Er zijn dan ook verschillende scenario’s denkbaar waarin het beheer en de exploitatie kan worden ingericht. Daarbij moet worden onderkend dat ieder scenario een eigen risicoprofiel heeft. Het is de kracht van CMN creatief mee te denken en gezamenlijk met de opdrachtgever alternatieve oplossingsrichtingen te exploreren.

CMN is bereid om gemeentelijke welzijns-, sport- en/of recreatie accommodaties te huren en vervolgens marktconform te exploiteren. Hierbij wordt rekening gehouden met vooraf afgesproken maatschappelijke en financiële kaders. Daarnaast wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het realiseren van multifunctioneel gebruik van accommodaties. Op deze wijze wordt intensiever gebruik mogelijk gemaakt op een efficiënte wijze.

Opdrachtgevers worden door middel van duidelijke inzichtelijke kwartaalrapportage geïnformeerd over het gebruik van de accommodaties. Op verzoek worden ook aanvullend inhoudelijke rapportages opgesteld.