Inrichting administratie en automatisering (backoffice)

CMN ondersteunt bij het inrichten van een administratie die in staat is om operationele aansturing mogelijk te maken. Uitgangspunt is accurate financiële informatie voor budgettering en forecasting. Ook moet de administratie verantwoordingsinformatie kunnen opleveren. Denk daarbij aan kwartaal- en jaarrapportages. Deze rapportages zijn zowel financieel als ook inhoudelijk van aard. In dit kader kan ook begeleiding plaatsvinden bij het opstellen van de jaarrekening en de samenwerking met de externe accountant.

Daarnaast wordt getracht om gestandaardiseerde softwarekoppelingen te realiseren tussen enerzijds de administratie en anderzijds operationele systemen zoals kassaregistratie en ticketsysteem. Op deze wijze brengt CMN efficiency in de administratieve organisatie en wordt de kans op fouten beperkt.

In multifunctionele accommodaties spelen vaak ook btw-discussies met de belastingdienst. In dit kader kan CMN fiscale ondersteuning bieden.