Advisering en Projectontwikkeling

CMN is gespecialiseerd in de advisering bij planvorming, opstart en optimalisering van de exploitatie van multifunctioneel of monumentaal vastgoed. De expertise ligt voornamelijk in de welzijn-, sport- en recreatiesector. CMN staat voor een adequate advisering en begeleiding van de verschillende partijen die bij de projectontwikkeling betrokken zijn. Wat we adviseren kunnen we volgens ook realiseren als u dat wilt.

Ook kan CMN van dienst zijn in situaties waarbij het beheer en exploitatie uit de hand is gelopen. Adequaat crisismanagement moet dan voorkomen dat de functie voor de accommodatie tijdelijk of helemaal verloren gaat.

Mocht om welke reden dan ook besloten worden tot de sluiting van een accommodatie kan CMN ondersteuning bieden bij een geleidelijke afbouw of alternatieve invulling van het gebruik.

CMN ondersteunt opdrachtgevers met navolgende concrete advisering in de verschillende ‘levensfasen van een multifunctionele accommodatie: planvorming, opstart en optimalisering.


Planvorming Opstart Optimalisering
 • Ondersteuning bij haalbaarheidstudies (o.a. analyse draagvlak)
 • Advisering nieuwbouwtrajecten 
 • Kwartiermaken nieuwe organisatie
 • Governance/structuur van beheer en exploitatie
 • Business plan en meerjarenbegroting
 • Begeleiding bij subsidie-aanvraag
 • Gebruikersbeleid, contacten en communicatie
 • Vergunningen aanvragen
 • Kostprijsberekeningen en concurrentie-analyse
 • Bedrijfsdoorlichting, benchmarking en organisatieadvies
 • Kwaliteitsaudits
 • Begeleiding van veranderingsprocessen
 • Heroriëntatie op exploitatie
Selecteer hiernaast de advisering die CMN biedt
in de opstart- en optimaliseringsfase.